Årsredovisning och budgetunderlag ska ge regeringen underlag för uppföljning, prövning och budgetering av myndighetens verksamhet. SGU är en sådan myndighet. SGU lyder direkt under regeringen via Näringsdepartementet.

Årsredovisningen redovisar vad myndigheten gjort under året som gått. Budgetunderlaget är en beskrivning av vad myndigheten vill göra under den kommande treårsperioden och vilken finansiering som söks.

Nedan hittar du SGUs budgetunderlag inför år 2018 och framåt.

Budgetunderlag 2020-2022 (nytt fönster)

Powerpoint-bilder till budgetunderlag 2020-2022 (nytt fönster)

Budgetunderlag 2019-2021 (nytt fönster)

Budgetunderlag 2018-2020 inklusive bilagor (nytt fönster)