Budgetunderlag

Varje år ska de myndigheter som lyder direkt under regeringen lämna in dels en årsredovisning för det år som gått och dels ett budgetunderlag för de kommande tre åren.

Årsredovisning och budgetunderlag ska ge regeringen underlag för uppföljning, prövning och budgetering av myndighetens verksamhet. SGU är en sådan myndighet. SGU lyder direkt under regeringen via klimat- och näringslivsdepartementet.

Årsredovisningen redovisar vad myndigheten gjort under året som gått. Budgetunderlaget är en beskrivning av vad myndigheten vill göra under den kommande treårsperioden och vilken finansiering som söks.

Budgetunderlag 2025–2027

Senast granskad 2024-03-18