Ladda ner data om grundvattennivåer

Här kan du ladda ner SGU:s data för uppmätta grundvattennivåer uppdelat per län.

SGU har övervakat grundvattennivåer i olika delar av Sverige sedan 1966. Generellt har manuella mätningar utförts två gånger per månad och automatiska mätningar sex gånger per dygn.

Läs mer om hur SGU mäter grundvattennivåer

Här kan du ladda ner SGU:s data för grundvattennivåer uppdelat per län. För automatiska mätningar redovisas här endast medelvärdet för varje dygn. Vill du ladda ner samtliga mätningar för några specifika stationer kan du göra det via SGU:s kartvisare

SGU:s kartvisare Grundvattennivåer, tidsserier (nytt fönster)

Grundvattennivåer kan laddas ner i formaten CSV och JSON. Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

Produktbeskrivning för grundvattennivåer (nytt fönster)

 

Senast granskad 2020-12-10