Startsidan

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Kontinentalsockellagen

Bild på havshorisont. Foto: Magnus Persson, SGU.

Vare sig om det handlar om att utforska och utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln eller använda havsbotten på olika sätt, behövs oftast tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln. Tillstånd att utforska kontinentalsockeln meddelas normalt av Sveriges geologiska undersökning (SGU), men ibland av regeringen.

Kontinentalsockeln är i geologisk bemärkelse den del av havsbottnen som tillhör en kontinentalplatta. Kontinentalsockeln ligger i allmänhet på 0-500 meters djup och avslutas i en kontinentalbrant.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Våtmarker

Under de senaste 200 åren har stora arealer våtmarker avvattnats och grundvattennivån i torven har därför sjunkit. Restaurerad dikad våtmark kan ha en positiv inverkan på grundvattenytan.

Läs mer om våtmarker

CCS - Koldioxidlagring

Koldioxidlagring

Bild: Daniel Sopher/SGU

Carbon Capture and Storage, eller CCS, är ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden.

Läs mer om CCS

Energitorv

Bild som visar torvmark. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

I Sverige finns stora områden med torvmark. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh.

Läs mer om energitorv

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Sök stöd till geovetenskaplig forskning

Mineral. Foto.

HREE-rik mineral.

Foto: Erik Jonsson/SGU

SGU utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser. Ansökan stänger den 12 december 2022 klockan 14.00.

Läs mer och ansök här

Användarstöd för geologiska frågor - SGU:s digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer