Svensk geopark följer UNESCO:s definition av vad en geopark är och står för, och har en uppföljningsprocess som ska säkerställa geoparkens långsiktighet och kvalitet. Skillnaden är att det geologiska arvet inte behöver vara av internationellt värde.

Svensk geopark kan ses som ett steg mot att bli en UNESCO geopark eftersom den som söker till UNESCO måste vara en fungerande geopark när ansökan lämnas in. Att vara en Svensk geopark skapar möjligheter att bygga en stabil plattform inför en ansökan till UNESCO:s globala geoparker. Det skapar också förutsättningar för flera aktiva geoparker i Sverige. Nationella geoparker finns bland annat i Tyskland, Kina, Schweiz och Norge.

Underlag i processen

Svensk geopark (pdf, nytt fönster)

Ansökan till Svensk geopark (pdf, nytt fönster)