För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Hultsfreds batterifabrik och impregneringsverk

I de centrala delarna av Hultsfred låg tidigare en batterifabrik och ett impregneringsverk. Efter nedläggningarna 1999 och 1989 har båda dessa platser, centralt i samhället, legat öde och en förändring har inte varit möjlig på grund av de markföroreningar som den tidigare verksamheten gett upphov till. I SGUs regi pågår nu åtgärdsförberedelser för att få till stånd en förändring så att marken kan frigöras som industrimark.

Batterifabriken stängdes 1999 efter 47 års batteritillverkning. Impregneringsverksamheten lades ned 1989 efter 46 års verksamhet. För båda platserna finns det verksamhetsutövare som har ett begränsat ansvar enligt Miljöbalken och de ska betala en del av kostnaderna för förberedelser och saneringsåtgärder. Resterande del behöver finansieras med statliga bidrag.

Hultsfreds kommun och länsstyrelsen i Kalmar län har under lång tid arbetat för att få till stånd en marksanering vid dessa platser. En väsentlig drivkraft har varit att både dessa industriområden ligger på det så kallade Hultsfredsdeltat en stor och mäktig isälvsavlagring som även är en av regionens största grundvattenförekomster.

Under 2014 arbetades det fram en lösning mellan kommunen, länsstyrelsen och SGU som innebär att SGU går in som huvudman för båda dessa projekt och driver dessa parallellt. Sedan 2015 är projekten igång med åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar.

Mer information om projekten finns på den särskilda webbplats som Hultsfreds kommun upprättat.

Länk till renmark.hultsfred.se (nytt fönster)

 

 

 

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

 • Lisa Elmerfjord

  Telefon: 046-311787046-311787
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

Kontaktperson

 • Erik Bergstedt

  Telefon: 046-311778046-311778
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post