För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2021

Nedanstående publicerades under 2021.

Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster)

Maj

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21 (komprimerad fil)

April

Multiple pulses of bimodal magmatism within the Hárrevárddo intrusion, Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2021:20

Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning, SGU-rapport 2021:19

K 687 Grundvattenmagasinet Vårdingeåsen Visbohammar

K 688 Grundvattenmagasinet Söderköping

K 689 Grundvattenmagasinet Gata

Rapportering av regeringsuppdrag. Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU för år 2020, RR 2021:02

Mars

K 705 Beskrivning till geomorfologiska kartan Jämtlands län

Bergslagen, etapp 2. Investigation of layered gabbroic intrusions, Bergslagen, SGU-rapport 2021:18

Geologisk 3D-modell. Slättbergs gruvor, Leksands kommun, SGU-rapport 2021:16

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Falkenberg, SGU-rapport 2021:15

Geologisk 3D-modell. Svartberget, Vindeln, SGU-rapport 2021:14

Geologisk 3D-modell. Svaghetszoner i Hallandsåstunneln, SGU-rapport 2021:13

K 686 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Spandelstorp

K 685 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Biskopsberg

Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige, SGU-rapport 2021:17

Februari

Årsredovisning 2020, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2020, lågupplöst fil (nytt fönster)

Bergslagen, etapp 2. Berggrundsundersökning i området Grycksbo-Insjön år 2020, SGU-rapport 2021:12

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering i området Eskilstuna SV och SO, SGU-rapport 2021:11

Vattenkvalitet enskilda brunnar – dataunderlag, SGU-rapport 2021:10

Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2021:09

Grundvattentillgång i små magasin, SGU-rapport 2021:08

Sandstenar och kvartsiter i Sverige – deras betydelse och användningsområden, SGU-rapport 2021:07

Metodutveckling. Kloridhalter i grundvatten, Modellering med hjälp av maskininlärning, SGU-rapport 2021:06

K 672 Grundvattenmagasinen Gårdeby, Fyrbybiåsen Östra Ryd, Fyrbybiåsen Fyrby och Fyrbybiåsen Knutstorp

K 670 Grundvattenmagasinen Hanunda och Roddarne

K 669 Grundvattenmagasinet Ytterfälle

K 668 Grundvattenmagasinen Djupdalen, Törnabodarna norra, Törnabodarna södra och Inviksåsen Ullånger

K 667 Grundvattenmagasinen Bollstaåsen Forsed och Bollstaåsen Angsta–Bollstabruk

Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder, SGU-rapport 2021:02

Rapportering av regeringsuppdrag. EUs strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2021:01

Januari

Geologisk 3D-modell. Hornaåsen, Kristianstadsslätten, SGU-rapport 2021:03

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Vombsänkan, SGU-rapport 2021:04

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Sydvästskåne, SGU-rapport 2021:05

K 678 Berggrundskartan 26I Luvos NO

K 679 Berggrundskartan 26I Luvos NV

K 680 Berggrundskartan 26I Luvos SV

K 673 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SV

K 674 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SO

K 675 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NO

K 676 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

K 677 Berggrundskartan 27J Porjus SV

Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län, SGU-rapport 2021:01

Senast granskad 2021-05-05