För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2021

Rapporter och publikationer publicerade under 2021.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster)

December

Grus, sand och krossberg 2020, Periodisk publikation 2021:3

Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter, SGU-rapport 2021:33

K 716 Grundvattenmagasinet Lunnarp–Smedstorp

K 717 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Hjälmsa

K 718 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Bräkne-Hoby

K 719 Grundvattenmagasinen Ingarö Brunn och Återvallsträsket

Malmer, industriella mineral och bergarter i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 150. 

K 728 Berggrundskartan 25L Boden SV

K 727 Berggrundskartan 25L Boden SO

K 726 Berggrundskartan 25L Boden NV

K 725 Berggrundskartan 25L Boden NO

Rapportering av regeringsuppdrag - Geologisk lagring av koldioxid i Sverige och i grannländer – status och utveckling, RR2021:04

Att minimera sulfidoxidation vid gruvdrift – från anrikning till efterbehandling, SGU-rapport 2021:32

November

Delrapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser, Regeringsrapport 2021:03

K 710 Grundvattenmagasinet Emmabodaåsen Åseda

K 711 Grundvattenmagasinet Ulla Hau

Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län, Rapporter och meddelanden 149

Helikopterburna TEM-undersökningar över Nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet - Geologisk och hydrogeologisk tolkning, SGU-rapport 2021:30

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer vid Vätterns nordvästra strand, SGU-rapport 2021:29 

Oktober

Miljömålsrådsåtgärden ”Bevarande och skydd av källmiljöer”. Samverkan kring naturliga källor, SGU-rapport 2021:28

Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län. Rapporter och meddelanden 148

K 715 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SV

September

Geologisk 3D-modell. Gotland, SGU-rapport 2021:27 

K 714 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SO

K 713 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8H Arkösund SV

K 712 Beskrivning till berggrundskartorna 24G Umnäs NV, NO, SV & SO

K 709 Berggrundskartan 24G Umnäs SO

K 708 Berggrundskartan 24G Umnäs SV

K 707 Berggrundskartan 24G Umnäs NO

K 706 Berggrundskartan 24G Umnäs NV

Juli

Geologisk 3D-modell. Digitalisering av historiska jordartsprofiler från Viskans dalgång, SGU-rapport 2021:26

Geologisk 3D-modell. Öland, SGU-rapport 2021:25

Bergverksstatistik 2020, Periodisk publikation 2021:2

Juni

K 704 Grundvattenmagasinet Skellefteåsen Klutmark

K 703 Grundvattenmagasinet Fagersanna

K 702 Grundvattenmagasinet Tibro

K 701 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Lagerfors

K 700 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Töreboda

K 699 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Hova

K 698 Grundvattenmagasinet Byarum

K 697 Grundvattenmagasinet Eckersholm

K 696 Grundvattenmagasinet Sjöhult

K 695 Grundvattenmagasinet Månsarp

K 694 Grundvattenmagasinet Lovsjön

K 693 Grundvattenmagasinet Norrahammar

K 692 Grundvattenmagasinet Åsa

K 690 Beskrivning till 25G Ammarnäs NV, NO, SV & SO

K 684 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SV

K 683 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NV

K 682 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SO

K 681 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NO

Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister, SGU-rapport 2021:22

Miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment”. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av?, SGU-rapport 2021:24

Helikopterburna TEM-mätningar i Vombsänkan, Skåne - Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, SGU-rapport 2021:23

Maj

K 691 Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud och 8C Lidköping

Mineralmarknaden 2020, Tema: Kobolt, Periodisk publikation 2021:1

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21 (komprimerad fil)

April

Multiple pulses of bimodal magmatism within the Hárrevárddo intrusion, Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2021:20

Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning, SGU-rapport 2021:19

K 687 Grundvattenmagasinet Vårdingeåsen Visbohammar

K 688 Grundvattenmagasinet Söderköping

K 689 Grundvattenmagasinet Gata

Rapportering av regeringsuppdrag. Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU för år 2020, RR 2021:02

Mars

K 705 Beskrivning till geomorfologiska kartan Jämtlands län

Bergslagen, etapp 2. Investigation of layered gabbroic intrusions, Bergslagen, SGU-rapport 2021:18

Geologisk 3D-modell. Slättbergs gruvor, Leksands kommun, SGU-rapport 2021:16

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Falkenberg, SGU-rapport 2021:15

Geologisk 3D-modell. Svartberget, Vindeln, SGU-rapport 2021:14

Geologisk 3D-modell. Svaghetszoner i Hallandsåstunneln, SGU-rapport 2021:13

K 686 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Spandelstorp

K 685 Grundvattenmagasinet Augerumsåsen Biskopsberg

Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige, SGU-rapport 2021:17

Februari

Årsredovisning 2020, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2020, lågupplöst fil (nytt fönster)

Bergslagen, etapp 2. Berggrundsundersökning i området Grycksbo-Insjön år 2020, SGU-rapport 2021:12

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering i området Eskilstuna SV och SO, SGU-rapport 2021:11

Vattenkvalitet enskilda brunnar – dataunderlag, SGU-rapport 2021:10

Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2021:09

Grundvattentillgång i små magasin, SGU-rapport 2021:08

Sandstenar och kvartsiter i Sverige – deras betydelse och användningsområden, SGU-rapport 2021:07

Metodutveckling. Kloridhalter i grundvatten, Modellering med hjälp av maskininlärning, SGU-rapport 2021:06

K 672 Grundvattenmagasinen Gårdeby, Fyrbybiåsen Östra Ryd, Fyrbybiåsen Fyrby och Fyrbybiåsen Knutstorp

K 670 Grundvattenmagasinen Hanunda och Roddarne

K 669 Grundvattenmagasinet Ytterfälle

K 668 Grundvattenmagasinen Djupdalen, Törnabodarna norra, Törnabodarna södra och Inviksåsen Ullånger

K 667 Grundvattenmagasinen Bollstaåsen Forsed och Bollstaåsen Angsta–Bollstabruk

Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder, SGU-rapport 2021:02

Rapportering av regeringsuppdrag. EUs strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2021:01

Januari

Geologisk 3D-modell. Hornaåsen, Kristianstadsslätten, SGU-rapport 2021:03

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Vombsänkan, SGU-rapport 2021:04

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Sydvästskåne, SGU-rapport 2021:05

K 678 Berggrundskartan 26I Luvos NO

K 679 Berggrundskartan 26I Luvos NV

K 680 Berggrundskartan 26I Luvos SV

K 673 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SV

K 674 Berggrundskartan 27I Tjåmotis SO

K 675 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NO

K 676 Berggrundskartan 26J Jokkmokk NV

K 677 Berggrundskartan 27J Porjus SV

Förutsättningar för hållbar ballastförsörjning i Skåne län, SGU-rapport 2021:01

Senast granskad 2021-12-22