Utsnitt karta.

Kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment

I kartvisaren "Miljöövervakning – havs och sjösediment" redovisas den data som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning.

 

Informationen visar det övervakade områdets hälsotillstånd och kan användas som underlag vid samhällsplanering.

Kartvisaren innehåller en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information. Den data som redovisas här (GIS-tjänst) samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning av sediment. Dessa data kan laddas ned utan kostnad från valfritt område.

De data som finns i kartvisaren slutade uppdateras under januari 2017.

Senast granskad 2021-11-22