Rolf Guldström.

Guld

Guld är en så kallad ädel metall, som främst förekommer i sin rena, metalliska form i naturen – dock nästan alltid något förorenad av silver eller koppar. Den kemiska beteckningen för guld ”Au”, kommer från det latinska ”aurum” vilket kan översättas ungefär med ”strålande gryning”.

Guld är en mycket tung och mjuk metall med låg mekanisk hållfasthet. Formbarheten är den kanske bästa för alla metaller och ledningsförmågan för värme och elektricitet är cirka 90 procent av koppars. Guld är en ädelmetall som har mycket stor härdighet mot kemikalier och angrips överhuvudtaget inte av luft eller vatten. Guld kan endast lösas upp av kungsvatten eller cyanid.

I Sverige hittar man vanligtvis guld i kvartsgångar eller i bergarter med vulkaniskt ursprung, vulkaniter. Guldet har hamnat där genom att varma vattenlösningar lakat guldet djupt ner i berggrunden och sedan transporterat det långa vägar för att slutligen fälla ut det i någon lämplig värdbergart, ofta tillsammans med kvarts.

När en bergart som innehåller guld utsätts för väder och vind kommer den förr eller senare att brytas ner och guldpartiklarna att frigöras. Det nedbrutna materialet transporteras bort av bäckar och floder. De tunga guldpartiklarna sjunker till botten i vattendragen eller fastnar i gropar eller andra fällor längs vattnets väg och bildar vaskavlagringar.

Guldletarkartan

För dig som är intresserad av att vaska guld har SGU tagit fram en guldletarkarta. Den är tänkt som en hjälp
att hitta ett område där förutsättningarna för att hitta vaskbart guld är goda. Kartan har delats in i fem blad, från norr till söder, och går att ladda ned. 

Guldletarkarta 1

Guldletarkarta 2

Guldletarkarta 3

Guldletarkarta 4

Guldletarkarta 5

Om du vill leta guld och andra mineral kan det vara en god idé att ta med dig en handbok för mineraljägare. Den kan du ladda ner här också. 

Handbok för mineraljägare

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn