Svämsediment

När havet helt dragit sig tillbaka från ett område börjar vattendrag att flyta genom de lägsta delarna av landskapet.

Vattendragen eroderar sig långsamt ner genom jordlagren. Kring vattendrag som vid högvatten svämmar över sina bräddar avsätts svämsediment. Dessa sediment är ofta dåligt sorterade och innehåller en hel del organiskt material.

Senast granskad 2020-11-12