Inlandsisen

Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av en inlandsis som långsamt rörde sig över landskapet. Isen plockade upp äldre jordarter och material från berggrunden, vilket senare avsattes som jordarten morän.

Inlandsisar, och andra glaciärer, har bildats genom att snö under många år ackumulerats och med tiden omvandlats till is som fått en sådan mäktighet att den genom trycket blivit plastisk och långsamt börjar röra sig.

Isen rörde sig från sitt bildningsområde mot områden där den försvinner, antingen genom smältning eller genom att isberg bryts loss. I sina centrala delar hade dessa isar en mäktighet på ett par kilometer. Snö ackumulerade på ytan och omvandlades med tiden till is.

När isen blivit tillräckligt tjock började den röra sig från de centrala delarna av inlandsisen ut mot kanterna. Isen rörde sig mot underlaget och plockade upp material från berggrunden och äldre jordarter. Detta material transporterades ut mot inlandsisens kanter och avsattes som jordarten morän.

Inlandsisar liknande de som tidigare täckt Sverige finns idag på Grönland och Antarktis.

tvarsnitt-genom-inlandsis_627.gif

1) När isen blivit tillräcklig mäktig började den att sakta röra sig, 2) Isen rörde sig mot botten där den nötte, eroderade, berggrund och äldre jordarter, 3) Det eroderade materialet transporterades med isen ut mot dess kanter där det avsattes som morän.

Illustration: Anna Åberg, SGU.

Senast granskad 2020-11-12