Sandmagasin.

Sandmagasin.

Foto: Pontus Westrin, SGU.

Efterbehandling av gruvor

Enligt lagen ska gruvor efterbehandlas av verksamhetsutövaren. För att säkerställa att det finns pengar till att efterbehandla så ställer verksamhetsutövaren en ekonomisk säkerhet som förvaltas av tillsynsmyndigheten.

När en gruvverksamhet, eller delar av en gruvverksamhet, avslutas så ska denna efterbehandlas för att skydda natur och miljö. Efterbehandling innefattar flera saker, bland annat att verksamhetsområdet städas upp och avvecklas eller att avfall tas om hand för att minimera utsläpp över tid.

Hur omfattande eller kostsam efterbehandlingen blir beror mycket på vilket material som gruvan brutit. Förenklat så kräver generellt gruvor med viss mängd sulfidmineral mer omfattande efterbehandlingsåtgärder jämfört med andra gruvor. Detta är för att vissa sulfidmineral lätt vittrar i kontakt med syre vilket kan resultera i att sura, metallhaltiga vatten kommer ut i naturen. På grund av problem med vittring av sulfidmineral täcks ofta gruvavfall innehållande sulfidmineral med täta lager av jord eller vatten för att begränsa tillgången på syre.

Läs mer om sulfidmineral

Målet med efterbehandlingen är att skapa en långsiktigt stabil lösning som inte skapar miljö- eller säkerhetsproblem för naturen och människor. I vissa fall kan marken efterbehandlas med mål om att återskapa originellt skick, som en skog. Om möjligt kan verksamhetsutövaren skapa något för det lokala samhället, som en golfbana eller en park, om geologin tillåter detta. Marken kan dock aldrig återställas helt till ursprungligt skick.

Olika tekniker används för att begränsa utsläpp. Dessa beskrivs i en efterbehandlingsplan som tas fram av verksamhetsutövaren i dialog med tillsynsmyndigheten. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att utföra efterbehandlingen av gruvverksamheten. För att säkerställa att det finns pengar till att efterbehandla så ställer verksamhetsutövaren en ekonomisk säkerhet som förvaltas av tillsynsmyndigheten. Den ekonomiska säkerheten består ofta av en bankgaranti, som en slags försäkring. Summan bestäms under prövningen av miljötillstånd. Verksamhetsutövaren ska uppdatera sin avfallshanteringsplan och efterbehandlingsplan, och därmed även den ekonomiska säkerheten, var femte år. Den ekonomiska säkerheten kan justeras om avfallshanteringen ändras.

Läs mer om gruvavfall och avfallshantering

Senast granskad 2020-03-02