För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Undersökningar

I länsstyrelsens databas över förorenade områden, EBH-stödet, finns cirka 750 plantskolor i riskklass 1 och 2.

Analyser av DDT i jord är relativt dyra och det tar lång tid att få ett analyssvar. Skogsplantskolornas storlek gör också att det kan vara kostsamt att få ett tillräckligt bra underlag för riskbedömning.

SGU medverkar i ett pågående forskningsprojekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där hundar ska tränas att söka efter DDT för att effektivisera utredningar av DDT-förorenade områden. Mer information om förväntade resultat finns i postern som projektet har tagit fram, se rubrik Poster längre ner på denna sida.

SGU planerar också att sammanställa våra erfarenheter av undersökningar av skogsplantskolor för att öka kunskapen om hur utredningar av skogsplantskolor kan genomföras på ett effektivt sätt.

SLUs poster om sök med hund på markföroreningar till Renare marks vårmöte 2020 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-05-10