GeoLagret är framtaget för att det ska bli enklare att hitta våra produkter. De flesta har en geografisk koppling och vi har därför byggt ett sökverktyg och en databas som gör det möjligt att hitta med geografisk sökning men det går också bra att söka på fritext.

I GeoLagret kan du söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGUs produkter, det vill säga våra kartor, rapporter och broschyrer. Du hittar även information om våra databaser och länkar till våra olika karttjänster i GeoLagret.

Omkring hälften av produkterna i GeoLagret går att ladda ner som pdf-filer. Du kan också skicka en beställning till vår kundtjänst.

GeoLagret innehåller för närvarande drygt 4 500 produkter och av dessa har drygt 2 500 geografisk referens. Mängden information i databasen kommer öka allt eftersom material skapas eller digitaliseras.

Informationsblad om GeoLagret

De produkter som är nedladdningsbara som pdf-filer är kostnadsfria.