I GeoLagret kan du söka efter och ladda ner många av SGUs produkter. Det inkluderar bland annat:

  • Kartor.
  • Rapporter.
  • Broschyrer.
  • Nedladdningsbara geologiska data.
  • Beställningsbara geologiska data.
  • Länkar till våra olika karttjänster.

Du kan söka antingen med text eller i karta, eller med en kombination av båda.

Vissa SGU-produkter kan du ladda ned direkt i GeoLagret. Om en produkt inte går att ladda ned, går den att beställa. Då ska du kontakta SGUs kundservice för att få mer information och eventuella prisuppgifter. I GeoLagret kan du skapa en lista av de produkter du är intresserad av för att skicka till SGUs kundservice.

De produkter som är nedladdningsbara som pdf-filer är kostnadsfria.