För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Skärmdump från sidan Geodataportalen.

Geodataportalen

Geodataportalen är en ingång till webbaserade geodata och tjänster från olika organisationer. Portalen ger möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Geodataportalen visar vad som finns och var det finns.

Via portalen kan du på ett enkelt och samlat sätt nå många organisationers tjänster och geodata. Geodataportalen innehåller i sig inte några tjänster eller data. Geodata och tjänster som du når via portalen är lagrade hos respektive producent.

Via Geodataportalen får geodataproducenter möjlighet att beskriva och tillgängliggöra sin information via metadata. Användare, å sin sida, får en överblick och möjlighet att utvärdera olika datateman.

Vem kan använda portalen?

Geodataportalen är öppen för alla. Det krävs inget avtal för att titta och söka i portalen. För att hämta hem den information som portalen visar behövs i de flesta fall ett avtal.

Vad innehåller portalen?

Portalen innehåller metadata, det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. Metadata gör det lättare att hitta och utvärdera om det är vad du söker och vill använda. När du besöker Geodataportalen ser du ett gränssnitt som innehåller tre olika delar: sökning, resultat och karta. Kort om innehållet:

  • I portalen ingår en nationell metadatakatalog som beskriver tillgängliga geodata, deras kvalitet och villkor för användning.
  • Geodataportalen innehåller inte några tjänster eller data. Geodata och tjänster som nås via portalen är lagrade hos respektive producent.
  • Geodataportalen riktar sig främst till professionella användare.
  • Geodataportalen är ingången för Sveriges geodatasamverkan i Europa, enligt Inspire-direktivet.

Vad är geodata?

Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning.

Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter.

  • Vi använder dagligen geodata, till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta.
  • Vi använder geodata bland annat när vi vill köpa hus. Då kan vi behöva information om fastigheten, radonmätningar i området, närhet till service, skolor och naturområden samt kommunens planer för området.
  • Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.
Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta SGUs kundtjänst