Berggrunds­observationer, berggrundsdata

Berggrundsobservationer innehåller punktobjekt med information från berggrundsgeologiska observationer och mätningar från hällar samt andra ställen där berggrunden är blottad, som exempelvis i borrhål och tunnlar. Informationen bygger på fältbedömningar och vissa mätningar.

Fältobservationsdata har kontinuerligt tillförts produkten sedan början av 1990-talet. Digitalisering av information ur äldre analoga dagböcker har endast skett i begränsad omfattning.

Produkten innehåller dels observationsresultat, till exempel bergart och struktur, dels mätresultat, till exempel riktningar för lagring och magnetisk susceptibilitet.

Produktbeskrivning för Berggrundsobservationer (nytt fönster)