Bergartskemi, berggrundsdata

Bergartskemi innehåller information om olika grundämnen i bergartsprov från Sverige.

Provtagning har i huvudsak skett i anslutning till ordinarie fältarbeten vid SGU. En del analysvärden är hämtade från litteraturen. Analys har skett med olika så kallade analyspaket och analysmetoder, även olika laboratorium har använts över tiden. Datamängden Bergartskemi innehåller lägesuppgifter, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element varierar stort. 

Produktbeskrivning för Bergartskemi (nytt fönster)

Product description Lithogeochemistry (produktbeskrivning på engelska nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30