Framtida grundvattennivåer

Här visas möjlig utveckling för både stora och små magasin för de närmaste månaderna.

Grundvattennivåer är starkt beroende av vädret men det finns inte säkra väderprognoser för ett antal månader framöver. Därför presenteras framtida grundvattennivåer för tre olika möjliga väderutvecklingar. Du väljer själv om du vill se kartor för grundvattennivå eller avvikelse samt typ av magasin och tidpunkt. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.

 

Förtydligande

De framtida grundvattennivåerna för de olika väderutvecklingarna baseras på SMHIs väderprognos för de närmaste tio dagarna och därefter på väderförhållanden under åren 1961 till och med föregående år. De tre olika väderutvecklingarna är lika sannolika. Det innebär att fallen med torrt respektive blött väder inte är extremfall utan det är fullt möjligt att nivåerna kan bli lägre eller högre än dessa två fall. Om du vill ha mer detaljerad information om hur SGU beräknar framtida grundvattennivåer kan du läsa mer om det här:

Så beräknar SGU framtida grundvattennivåer

Senast granskad 2023-02-09