Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor: Grundvattensituation, vilket är i förhållande till normalt för årstiden, och Fyllnadsgrad, vilket är i förhållande till normalt oavsett årstid. Du väljer själv vilken typ du vill se. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i princip i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om stora och små grundvattenmagasin

Ladda ned kartbilderna

Ladda ned kartbilder och teckenförklaringar via länkarna nedan.

Grundvattensituation

Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster)
Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)
Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster)
Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)

Fyllnadsgrad

Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)
Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)
Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)
Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)

Senast granskad 2021-04-06

Grund­vatten­situationen vecka 14

I de små grundvattenmagasinen är nivån mycket över den normala för årstiden i större delen av Norrland och delar av nordvästra Svealand. I stora delar av södra och västra Götaland samt delar av östra Svealand är grundvattensituationen under den normala.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. I delar av Skåne och Östergötlands län är nivåerna mycket under de normala. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattensituationen över eller mycket över den normala.

Om kartor för grundvattensituation och fyllnadsgrad

Kartorna för grundvattensituation visar nivåer i förhållande till de normala för årstiden. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med nivåer för motsvarande årstid under åren 1961 till och med föregående år.

Kartorna för fyllnadsgrad visar istället nivåerna i förhållande till de normala oavsett årstid, vilket är ett mått på hur relativt fullt det är i ett grundvattenmagasin. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med ett genomsnitt av samtliga nivåer under åren 1961 till och med föregående år.

Båda typer av kartor visar en generell situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser kan förekomma, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag. SGU beräknar grundvattensituation och fyllnadsgrad med hjälp av en modell baserad på tidigare uppmätta grundvattennivåer samt väderdata.