Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden? Hur kommer klimatförändringen att påverka framtidens grundvattenbildning? Hur har grundvattennivåerna sett ut rent historiskt?

Hitta svaren och mycket annat på följande undersidor.

 

Bo Thunholm summerar grundvattenåret 2017 och tittar historiskt hur nivåerna varit tidigare.