Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden? Hur kommer klimatförändringen att påverka framtidens grundvattenbildning? Hur har grundvattennivåerna sett ut rent historiskt?

Hitta svaren och mycket annat på följande undersidor.

 

Skillnaden mellan små och stora magasin. Kajsa Bovin förklarar: