För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Strandklassificering för oljesanering

SGU har på uppdrag av Norrtälje kommun gjort en indelning av strandlinjen i Norrtälje, Värmdö, Österåkers och Östhammars kommuner i olika strandklasser för oljesanering. Klassningen har baserats på jordartsdatabaser.

Vägledning om hur saneringsarbetet ska bedrivas vid oljeolyckor på svenska stränder ges i "Saneringsmanual för olja på svenska stränder" (MSB 2009). Strandtyperna har indelats i nio klasser med ett index för ekologisk känslighet för oljepåslag, där index 1 anger låg känslighet och index 9 anger hög känslighet. Indelningen baseras på strandens utseende, strandsedimentens kornstorlekssammansättning samt till viss del på biologiska förutsättningar. Hamnar och kajer är anlagda områden och har därför index 0 (ingen ekologisk känslighet).

I projektet har stränderna i området klassat utifrån SGU:s jordartsdatabaser.

Läs om hur tolkningen gjordes i SGU-rapport 2014:08:
Strandklassificering för oljesanering baserad på SGU:s jordartskarta, SGU-rapport 2014:08 (nytt fönster)