Öppna data

Öppna data är benämningen på information som är fritt tillgänglig och fri att använda.

SGU anser att användandet av myndighetens data främjar såväl det egna arbetet som samhället i stort. Vi har sedan länge arbetat med att tillhandahålla våra dataprodukter i enkla och kostnadsfria tjänster, som till exempel våra kartvisare. Sedan tidigare har även många av våra dataprodukter varit möjliga att ladda ner som öppna data. Från den 9 juni 2024 blir nu alla geologiska data som SGU tillhandahåller öppna och tillgängliga för alla. 

Öppna data tillhandahålls i öppna format utan begränsande villkor. Du kanske vill bygga en applikation eller använda informationen som beslutsunderlag i en process? SGU:s produkter är under ständig utveckling och vi kommer även att förbättra informationen om hur man använder våra data. 

Licenser och format

Öppna data från SGU har licensen Creative commons 4.0. Data som SGU är datavärd för har licens CC0.

Creative commons Erkännande 4.0 Internationell innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska ange SGU som källa.

CC0-licens för data innebär att data tillhandahålls utan kostnad och kan användas och återanvändas utan restriktioner.

Data levereras idag i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler, läs mer i faktarutan. 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-10