Öppna data

Öppna data är benämningen på information som är fritt tillgänglig och fri att använda. SGU har tagit fram ett antal sådana tjänster inom miljö- och grundvattenområdet.

SGU anser att tillgängliggörandet av myndighetens data främjar såväl det egna arbetet som samhället i stort. Vi har länge arbetat med att tillhandahålla våra data i enkla och kostnadsfria applikationer, så som Kartgeneratorn och våra kartvisare.

Nu finns viss information även som öppna data, vilket innebär att informationen tillhandahålls i öppna format utan begränsande villkor. Du kanske vill bygga en applikation eller använda informationen som beslutsunderlag i en process? Än så länge är det framför allt grundvattendata som finns som öppna data, men även en del maringeologisk och geokemisk information finns fritt tillgängligt.

SGU:s tjänster för öppna data är under utveckling. För att hålla sig à-jour med uppdateringar i tjänsterna kan man prenumerera på Atomflöden. Om man vill använda enstaka data kan man ladda ned dem direkt.

Licenser och format

Öppna data från SGU har licensen Creative commons 4.0. Data som SGU är datavärd för har licens CC0.

Creative commons Erkännande 4.0 Internationell innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska ange SGU som källa.

CC0-licens för data innebär att data tillhandahålls utan kostnad och kan användas och återanvändas utan restriktioner.

Data levereras i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler, läs mer i faktarutan. Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden. 

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2019-11-08