Insynsråd

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. En ledamot i insynsrådet har som främsta uppgift att företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i insynsrådet vid Sveriges geologiska undersökning för den tid som anges nedan.

Ledamot

Mandatperiod

Riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2023
Ordföranden Jenny Drugge Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2023
Riksdagsledamoten Mattias Jonsson Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2023
Länsrådet Lars Lustig Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2025
F.d. rättschefen Lennart Renbjer Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2025
Prorektorn Pär Weihed Från och med den 15 april 2022 till och med den 30 april 2025

Ovan enligt regeringsbeslut fattat den 7 april 2022.

Senast granskad 2022-04-21