Pågående projekt - förorenade områden

Här finns information om de förorenade områden som SGU arbetar med för närvarande.