Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hittills hanterat ett femtontal sågverksområden där doppning med ämnet klorfenol förekommit. SGU har arbetat med både utredningar och åtgärder inom dessa områden. I ett dokument har vi sammanfattat våra erfarenheter och beskrivit det arbetssätt för riskbedömning av dioxinförorenade områden som SGU använt i några av våra projekt. Genom tre fallstudier har vi försökt konkretisera hur ett möjligt tillvägagångssätt för att genomföra en fördjupad riskbedömning av dioxinförorenade områden kan se ut. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till en ökad tillämpning av de fördjupade tillvägagångssätt som finns för riskbedömning. Kanske kan det också inspirera till utveckling av angreppssätt och fördjupningar av riskbedömningar för branschkategorin ”sågverk med doppning”, och eventuellt även för andra branscher. Förhoppningsvis kan det också i förlängningen öka effektiviteten i åtgärdsarbetet, både sett till utredningstider, miljö- och hälsonytta och kostnader.

Ladda ner rapporten Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden (pdf, nytt fönster)

Dioxiner är mycket giftiga och lagras i kroppens fett, vilket gör att halterna i kroppen ökar med ökande ålder. I Sverige har barn en hög bakgrundsbelastning för dioxin från mjölk, kött och fet fisk (bland annat från Östersjön). Det är därför viktigt att de inte exponeras ytterligare, till exempel för höga dioxinhalter från ett förorenat område.

Läs mer om vårt arbete med dioxinförorenade områden här:

Informationsblad om dioxinförorenade sågverksområden 2017 (pdf, nytt fönster)

Mariebergs sågverk

Fagersanna Strandstad

Lessebo sågverk

Sannebo Trä Sågverk