För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
En person står på en gren långt upp i luften ovanför Ingbo källa, Tärnsjö.

Foto: Bo Thunholm, SGU.

Grundvatten­utredningar

"Grundvattenutredningar" är en tjänst och databas där du kan skicka in, söka och ladda ned utredningar om grundvatten.

Hos SGU finns för närvarande cirka 9 000 utredningar, varav cirka 1 000 finns i digital form. Alla registrerade grundvattenutredningar från Stockholms och Uppsala län finns till exempel i digital form. Utredningar från Skåne län digitaliseras för närvarande.

Skicka in utredningar till SGU

Tjänsten riktar sig främst till konsulter som arbetar med grundvattenfrågor och som enligt lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning ska skicka in färdigställda grundvattenutredningar till SGU.

De grundvattenutredningar som omfattas av uppgiftsskyldigheten är:

  • Utredningar som görs inför anläggande av en grundvattentäkt, både allmän och enskild eller utredningar som rör en befintlig grundvattentäkt.
  • Utredningar som görs inför fastställandet av vattenskyddsområde för grundvattentäkt
  • Andra undersökningar som genomförs i syfte att tillgodogöra sig grundvatten exempelvis, bevattning, akviferlager och processvatten.

Vi tar också gärna emot andra typer av grundvattenutredningar, även sådana som inte omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Registrering av användare

Du behöver registrera dig för att kunna logga in och använda tjänsten. Du registrerar dig och ditt företag genom att skicka ett meddelande till SGU med uppgifter om:

Namn (företag)
Telefon (företag)
E-post (företag)
Namn (användare)
Telefon (användare)
E-post (användare)

Uppgifterna skickas till SGUs kundtjänst. Skriv ”Grundvattenutredningar” i ärenderaden. Flera personer från samma företag kan med fördel använda samma inloggning. 

Logga in i "Grundvattenutredningar" (nytt fönster)

Kontakta SGUs kundtjänst