För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2022

Rapporter och publikationer publicerade under 2022.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

Maj

Results from the national environmental monitoring programme. Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021, SGU-rapport 2022:08

Rapportering av regeringsuppdrag. Förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och exportproducerande länder, RR 2022:02

April

FoU-rapport. Lidmoränen i Berg och dess potential som grundvattenmagasin, SGU-rapport 2022:07

Berggrundsgeologisk undersökning avseende kritiska metaller och mineral, Västernorrland. Sammanfattning av pågående verksamhet 2021. SGU-rapport 2022:06

Mineraliseringar i området kring Enåsen – sammanfattning av pågående undersökning 2021, SGU-rapport 2022:05

Karaktärisering av karst på Gotland – en pilotstudie på mellersta Gotland, SGU-rapport 2022:04

Mars

Bergslagen, etapp 3. Kartering i området Grängesberg-Idkerberget – fältarbeten 2021, SGU-rapport 2022:03

Bergslagen, etapp 3. Malmnära profilkartering i området Ställdalen-Kopparberg under 2021, SGU-rapport 2022:02

Malmer, industriella mineral och bergarter i Norbergs kommun, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 151. 

K 729. Beskrivning av jordarterna inom södra Kalmar län och östligaste Blekinge

Bergslagen, etapp 1. Profilkartering av berggrunden i området Sala–Jugansbo, SGU-rapport 2022:01

Årsredovisning 2021, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2021, sidor visas som uppslag (nytt fönster)

Februari

Göteborgsområdets berggrund, jordarter och geologiska utveckling, SGU-rapport 2021:31

Rapportering av regeringsuppdrag. SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2022:01

Senast granskad 2022-05-31