För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2022

Rapporter och publikationer publicerade under 2022.

Du når samtliga rapporter genom GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Erfarenhetsåterföring inom regeringsuppdraget RUFS. Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt, SGU-rapport 2022:18

Kartläggning inom regeringsuppdraget RUFS. Källor till information och data avseende föroreningar i sediment, SGU-rapport 2022:17

K 730 Berggrundskarta över södra Norrbottens län

November

Rapport inom regeringsuppdraget RUFS. Sedimentundersökningar i svenska kustområden 2021, SGU-rapport 2022:16

Oktober

Beskrivning av grundvattnet på Gotland, SGU-rapport 2022:14

Fördjupad utvärdering av Grundvatten av god kvalitet 2023, SGU-rapport 2022:13

September

Effekter på omgivande grundvattennivå vid våtmarksåtgärder. En studie baserad på hydraulisk modellering, SGU-rapport 2022:12

K 731 Beskrivning till delar av berggrundskartorna 10G Eskilstuna SV och SO

Berggrunden på Sudret, Gotland. Underlag för bedömning av grundvattentillgångar, geoenergipotential samt koldioxidlagring, SGU-rapport 2022:11

Grundämnen vid 261 vattenverk – halter före och efter rening, SGU-rapport 2022:10

Augusti

Grundvattenmagasinet Nittorp, K 720 

Grundvattenmagasinet Tranemo, K 721 

Grundvattenmagasinet Ambjörnarp, K 722 

Grundvattenmagasinet Sjötofta, K 723 

Grundvattenmagasinet Alvestaåsen Moheda, K 724 

Bergslagen, etapp 2. Berggrundskartering och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön, SGU-rapport 2022:09

Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun, Västmanlands län, Rapporter och meddelanden 152 

Juli

Bergverksstatistik 2021, Periodiska publikationer 2022:1

Maj

Results from the national environmental monitoring programme. Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021, SGU-rapport 2022:08

Rapportering av regeringsuppdrag. Förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och exportproducerande länder, RR 2022:02

April

FoU-rapport. Lidmoränen i Berg och dess potential som grundvattenmagasin, SGU-rapport 2022:07

Berggrundsgeologisk undersökning avseende kritiska metaller och mineral, Västernorrland. Sammanfattning av pågående verksamhet 2021. SGU-rapport 2022:06

Mineraliseringar i området kring Enåsen – sammanfattning av pågående undersökning 2021, SGU-rapport 2022:05

Karaktärisering av karst på Gotland – en pilotstudie på mellersta Gotland, SGU-rapport 2022:04

Mars

Bergslagen, etapp 3. Kartering i området Grängesberg-Idkerberget – fältarbeten 2021, SGU-rapport 2022:03

Bergslagen, etapp 3. Malmnära profilkartering i området Ställdalen-Kopparberg under 2021, SGU-rapport 2022:02

Malmer, industriella mineral och bergarter i Norbergs kommun, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 151. 

Beskrivning av jordarterna inom södra Kalmar län och östligaste Blekinge, K 729

Bergslagen, etapp 1. Profilkartering av berggrunden i området Sala–Jugansbo, SGU-rapport 2022:01

Årsredovisning 2021, högupplöst fil (nytt fönster)

Årsredovisning 2021, sidor visas som uppslag (nytt fönster)

Februari

Göteborgsområdets berggrund, jordarter och geologiska utveckling, SGU-rapport 2021:31

Rapportering av regeringsuppdrag. SGU:s medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2022:01

Senast granskad 2022-12-02