För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nypublicerat

Här presenteras det material som publicerats de senaste fyra månaderna. Äldre rapporter återfinns på sidorna för respektive år samt i GeoLagret.

Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. De år som inte visas på SGUs webbplats återfinns i GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Länk till GeoLagrets startsida

2021

Juli

Geologisk 3D-modell. Digitalisering av historiska jordartsprofiler från Viskans dalgång, SGU-rapport 2021:26

Geologisk 3D-modell. Öland, SGU-rapport 2021:25

Bergverksstatistik 2020, Periodisk publikation 2021:2

Juni

K 704 Grundvattenmagasinet Skellefteåsen Klutmark

K 703 Grundvattenmagasinet Fagersanna

K 702 Grundvattenmagasinet Tibro

K 701 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Lagerfors

K 700 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Töreboda

K 699 Grundvattenmagasinet Lokaåsen Hova

K 698 Grundvattenmagasinet Byarum

K 697 Grundvattenmagasinet Eckersholm

K 696 Grundvattenmagasinet Sjöhult

K 695 Grundvattenmagasinet Månsarp

K 694 Grundvattenmagasinet Lovsjön

K 693 Grundvattenmagasinet Norrahammar

K 692 Grundvattenmagasinet Åsa

K 690 Beskrivning till 25G Ammarnäs NV, NO, SV & SO

K 684 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SV

K 683 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NV

K 682 Berggrundskartan 25G Ammarnäs SO

K 681 Berggrundskartan 25G Ammarnäs NO

Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister, SGU-rapport 2021:22

Miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment”. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av?, SGU-rapport 2021:24

Helikopterburna TEM-mätningar i Vombsänkan, Skåne - Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, SGU-rapport 2021:23

Maj

K 691 Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud och 8C Lidköping

Mineralmarknaden 2020, Tema: Kobolt, Periodisk publikation 2021:1

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21

Förorenade sedimentområden i Vänern, SGU-rapport 2021:21 (komprimerad fil)

April

Multiple pulses of bimodal magmatism within the Hárrevárddo intrusion, Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2021:20

Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning, SGU-rapport 2021:19

K 687 Grundvattenmagasinet Vårdingeåsen Visbohammar

K 688 Grundvattenmagasinet Söderköping

K 689 Grundvattenmagasinet Gata

Rapportering av regeringsuppdrag. Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU för år 2020, RR 2021:02

Senast granskad 2021-07-09