Berggrund.

Foto: Mattias Göransson, SGU

Bergkvalitet

Bergkvalitet är en yttäckande produkt där berggrundsytor har delats in i olika bergkvalitetsklasser. Det huvudsakliga ändamålet med klassningen är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika bergarter, som till exempel ballast för väg, järnväg och betong.

Bergkvalitet

Ikon-Produkter-60.png

I samband med den kommunala översiktsplaneringen ska bergkvalitetskartan kunna erbjuda ett geologiskt underlag för framtida markanvändning och därmed t.ex. underlätta övergången från grus- till krossbergsproduktion.

Huvudsakligen har klassningen gjorts för vägändamål, men för vissa områden finns även klassning gjord för järnväg- och betongändamål. Bergkvalitetskartan är en tematisk karta som kompletterar SGU:s berggrundskartor i skala 1:50 000 och 1:250 000.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet

 


Bergkvalitet, tekniska analyser

Ikon-Produkter-60.png

Det huvudsakliga ändamålet med Bergkvalitet, tekniska analyser är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika bergarter, som till exempel ballast för väg, järnväg och betong.

Analyserna innehåller lägesuppgifter och analysresultat för prover tagna på berghällar. Provresultaten kan med fördel användas av såväl prospektörer som planerare, för att få närmare information om var bra respektive dåligt bergmaterial för ballastproduktion finns.

I huvudsak har tekniska analyser utförts på berggrund i Sveriges tätortsregioner.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i |GeoPackage|TIFF|Text-CSV|Text-XYZ| -format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet, tekniska analyser

 

Senast granskad 2024-05-12