Svenska meteoriter

Man känner för närvarande till fjorton meteoriter från Sverige – av dessa är fossila meteoriter inte inräknade.

Av de fjorton kända meteoriterna är tio fall, och eventuellt representerar även ett av fynden (Ultuna) samma meteoritfall – eller skur – som Hesslefallet. Endast tre - Föllinge, Muonionalusta och "Ådalen" - är järnmeteoriter, övriga är stenmeteoriter. Den allra senaste, som här alltså provisoriskt benämns ”Ådalen”, föll under kraftiga ljudeffekter i anslutning till en vida observerad lysande bolid den 7:e november 2020. Det påträffade huvudfragmentet väger omkring 14 kg och är en järnmeteorit. På grund av en konflikt om ägarskapet av meteoriten har vetenskapliga undersökningar inte påbörjats och av denna anledning har meteoriten ej heller ett officiellt namn ännu.

Ett fynd eller fall kan representeras av ett flertal individer. Till exempel så tillvaratogs mer än tvåhundra stenmeteoriter i anslutning till Hesslefallet i Uppland 1869.

Fossila meteoriter har i Sverige påträffats i ordoviciska kalkstenar i Brunflo i Jämtland och i Österplana i Västergötland. Dessa meteoriter har fallit ned när kalksedimenten fortfarande var mjuka, det vill säga innan de blev en bergart, och är ganska kraftigt omvandlade.

Namn Fall/Fynd Lokal Typ
Ekeby fall, 1939 Ekeby, Skåne stenmeteorit
Föllinge fynd (?) Föllinge, Jämtland järnmeteorit
Hallingeberg fall, 1944 Hallingeberg, Småland stenmeteorit
Hedeskoga fall, 1922 Hedeskoga,  Skåne stenmeteorit
Hessle fall, 1869 Hessle, Uppland stenmeteorit
Hökmark fall, 1954 Hökmark, Västerbotten stenmeteorit
Lillaverke fall, 1930 Lillaverke, Småland stenmeteorit
Lundsgård fall, 1889 Lundsgård, Skåne stenmeteorit
Långhalsen fall, 1947 Långhalsen, Södermanland stenmeteorit
Muonionalusta fynd Kitkiöjärvi, Norrbotten järnmeteorit
Näs (Vårvik) fall, 1907 Näs, Dalsland stenmeteorit
Ställdalen fall, 1876 Ställdalen, Västmanland stenmeteorit
Ultuna fynd Ultuna, Uppland stenmeteorit
"Ådalen" fall, 2020 Ådalen, Uppland järnmeteorit

Senast granskad 2022-03-14