Kalksten

Kalksten.

Industrimineral

Ett industrimineral är en bergart, ett mineral, eller annat naturligt förekommande material av ekonomiskt värde.

Ett industrimineral definieras utifrån sina fysiska egenskaper som till exempel fibrositet, isoleringsförmåga, densitet, hårdhet och så vidare. Industrimineral omfattas inte av metaller, energimineral och ädelstenar, som istället definieras av sitt kemiska innehåll av ämnet i fråga.

Ett industrimineral kan innehålla metallgrundämnen, till exempel magnesit (innehåller magnesiumoxid), men det är dess egenskap som isolator i klinkers som gör den till ett industrimineral.

Läs mer om industrimineral.

Exempel på förekomster i Sverige

Karta som visar produktion av industrimineral 2012.

Grafik: Lars Norlin, SGU

Förstora kartan (nytt fönster)

Kalksten

Kalksten förekommer som sedimentär och kristallin bergart. Kristallin kalksten kallas marmor.

Användningsområden: fyllnadsmaterial, pigment, bestrykning, bindemedel, slaggbildare, rökgasrening, sjökalkning, markstabilisering, cement, betong, asfalt, glas, kosmetika, medicin, kosttillskott, sanering med mera.

Sandsten, kvartsit, kvartssand

Kvarts förekommer i kristallin form (kvartsit), sedimentär form (sandsten) och som lös jordart (sand, kvartssand).

Användningsområden: filtermaterial, betongråvara, glasråvara, slityta, filler, optik, elektronik, blästring, beläggning, eldfast keramik, keramik, gravstenar, korrosionshämmare, konstruktion, solpaneler med mera.

Grafit

Grafit är en kristall av grundämnet kol där atomerna bildar plana skikt med hexagonstruktur. Förekommer naturligt som autigent mineral eller som hydrotermala sprickfyllnader. Grafit leder elektricitet, men har betydligt högre resistivitet än metaller.

Användningsområden: smörjmedel, till blyerts, batterier, tätning, ståltillverkning, värmeisolering, lättviktsmaterial med mera.

Skiffer

Skiffer bildas genom kompaktion och förekommer som både magmatisk, metamorf  (så kallad slate) och sedimentär bergart (shale).

Användningsområden: isolering, tak, takpapp konstruktionsmaterial, gravstenar, dekoration, pigment, energi.

Talk, täljsten (talk + klorit)

Talk är ett metamorft mineral som har sitt ursprung i Mg-rika bergarter/mineral, till exempel olivin.

Användningsområden: kritor, babypuder, kosmetika, filler i papper, plast, färg, näringstillskott, glidmedel, glasering med mera. Täljsten används som eldfast material till kaminer.

Diagrammet visar antal ton industrimineral som producerats mellan åren 2003 och 2012.

Grafik: SGU

Förstora bilden (nytt fönster)