För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bergartskemi

Bergartskemi innehåller information om olika grundämnen i bergartsprov från Sverige.

Provtagning har i huvudsak skett i anslutning till ordinarie fältarbeten vid SGU. En del analysvärden är hämtade från litteraturen. Analys har skett med olika så kallade analyspaket och analysmetoder, även olika laboratorium har använts över tiden. Datamängden Bergartskemi innehåller lägesuppgifter, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element varierar stort. 

Produktbeskrivning för Bergartskemi (nytt fönster)

Product description Lithogeochemistry (produktbeskrivning på engelska nytt fönster)

Relaterade tjänster

Visningstjänst Bergartskemi

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren. 

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Läs mer om SGU:s data i visningstjänster (WMS)

https://resource.sgu.se/service/wms/130/bergartskemi

Produktbeskrivning för Bergartskemi, wms (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30