Berggrund.

Foto: Alexander Lewerentz, SGU

Berggrundsobservationer

Berggrundsobservationer innehåller punktobjekt med information från berggrundsgeologiska observationer och mätningar från hällar samt andra ställen där berggrunden är blottad, som exempelvis i borrhål och tunnlar. Informationen bygger på fältbedömningar och vissa mätningar.

Berggrundsobservationer

Ikon-Produkter-60.png

Fältobservationsdata har kontinuerligt tillförts produkten sedan början av 1990-talet. Digitalisering av information ur äldre analoga dagböcker har endast skett i begränsad omfattning. Produkten innehåller dels observationsresultat, till exempel bergart och struktur, dels mätresultat, till exempel riktningar för lagring och magnetisk susceptibilitet.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Berggrunds­observationer

 

 

Senast granskad 2024-05-12