En man står i öppningen till en så kallad lökgrotta. Härnökusten. Foto.

Foto: Johan Norrlin, SGU

3. Härnökusten

Vid den höga kusten i Ångermanland har havets vågor mejslat ut spektakulära former i berget.

Den höga kusten blir med landhöjningen allt högre

Längs den branta kusten i Ångermanland är kustlandet högre, mer kuperat och omväxlande än de flesta andra kuster i Sverige. Höga berg med ibland respektingivande branta stup, möter skog, åkrar och sjöar liksom havet med dess starka bränningar. Den här delen av Skandinavien var den allra mest nedtryckta av inlandsisens tyngd, och därför är också landhöjningen snabbast och störst här. Stora delar låg under havsytan efter istiden, och inom en ganska smal kustzon ses därför idag strandvallar, klapperstensfält, och olika grottbildningar från dagens strandnivå till högt upp i sluttningarna, långt över dagens havsyta.

Havsvågornas bergskulpturer

På Härnöns utsida finns flera storslagna och mycket vackert utformade strandgrottor, tätt samlade och i ett lättillgängligt sammanhang med en mängd andra spektakulära bildningar som hör till landhöjningen och havsvågornas verksamhet. Här finns något så ovanligt som raukar i urberg, men också upp till sex meter djupa jättegrytor samt en mängd mindre slipningsformer som strandgrytor. Härnön erbjuder därför stora möjligheter till äventyr och upplevelser, och till att studera de geologiska processerna.

Tunnelformade strandgrottor

Bland det mest spektakulära längs med Härnökusten är de tunnelformade strandgrottorna, så kallade tunnelgrottor. En sådan grotta har en lökformad tvärprofil och är från början utmejslad från en spricka i berget. Tunnelgrottan är en speciell typ av strandgrotta som endast verkar finnas dokumenterad i Skandinavien. Hittills är drygt 60 tunnelgrottor kända i Sverige och av dem finns nästan hälften längs kuststräckan mellan Härnösand och Umeå. Grottornas mynningar är alla vända ut mot havet.

Hur bildas en tunnelgrotta?

Strandgrottorna börjar utvecklas redan en bit under vattenytan, så långt ned som vågornas energi verkar. Den snabba landhöjningen har därför stor betydelse för en grottas tid att utvecklas. Andra viktiga faktorer som spelar in är vågornas storlek och hur de slår in mot kustlinjen samt berggrundens egenskaper. Sprickor och svaghetszoner i berget längs med en brant kust är därför särskilt utsatt för kraften hos havets vågor och bränningar.

Lökgrottan på Härnön

På Härnön finns ett antal stora och vackra strandgrottor. Den vackraste och mest regelbundet formade är den 15 meter långa Lökgrottan. Längst in i grottan kan man beskåda den några centimeter breda spricka ur vilken grottan en gång är bildad. Lökgrottan är fortfarande under utveckling, här pågår en oavbruten kamp mellan urberg och hav. Stormiga dagar kastar sig vågorna in i hålan och virvlar runt grus och småsten och den geologiska processen fortgår.

 

Senast granskad 2018-12-12

Karta över Sverige. Illustration.

Nominerade till Geologiskt arv 2014

Hitta till Härnön

Längst in i Smitingsviken på Härnön finns ett naturreservat med fint havsbad med lång sandstrand och fina klippstränder. Härifrån utgår också två stigar som leder fram till de största geologiska sevärdheterna i området, ”Grottstigen” som leder norrut och ”Geologistigen” som leder söderut om Smitingsviken.