Tidigare grundvattennivåer

Här får du tillgång till alla kartor som SGU tidigare tagit fram för grundvattennivå och avvikelse.

Förtydligande

För avvikelse finns det kartor från och med 1984. I juni 2020 ändrade SGU metod för att ta fram kartor då också kartan för grundvattennivå började att tas fram. Referensperioden för en karta är till och med föregående år. Exempelvis baseras en karta från 2020 på jämförelser med nivåer fram till och med 2019.

Om du vill läsa mer om vad små respektive stora magasin är eller om hur SGU tar fram kartor kan du läsa om det här:

Stora och små grundvattenmagasin 

Så gör SGU kartor för grundvattennivåer

Senast granskad 2023-05-29