Grundvattnets temperatur ökar

SGU:s mätningar visar att temperaturen i landets grundvatten har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet. Temperaturökningen följer trenden från andra mätserier och är ytterligare en bekräftelse på ett varmare klimat.

"När vi tittar på vattentemperaturerna över en längre tid ser vi trender i samma riktningar som annan miljöövervakning, det vill säga att temperaturen har stigit. Trenden bekräftar det vi ser i andra mätningar, till exempel i SMHI:s data för lufttemperatur", säger Bo Thunholm, statsgeolog på SGU i filmen nedan.

SGU övervakar sedan mer än femtio år tillbaka Sveriges grundvattennivåer och grundvattenkemi. Den långa mätserien gör att det finns goda underlag för att jämföra med tidigare förhållanden och bedöma status på landets grundvattentillgångar. I de mätningar som görs av SGU:s mätstationer runt hela landet ingår också sedan 1970-talet år temperaturmätningar, och det är just genom att jämföra kurvorna från tidigare år som temperaturökningen framgår.

 

 

Senast granskad 2024-04-08