Bodentvätten

Foto: Erik Bergstedt, SGU

Bodentvätten

Vid den före detta Bodentvätten bedrevs tvätteriverksamhet mellan åren 1948 till 1980. Mark och grundvattnet i området är nu främst förorenade av det klorerade lösningsmedlet perkloretylen (PCE), som användes som tvättvätska de sista 10 åren.

Under perioden 1948 till 1978 bedrev Förenade fabriksverkens (FFV) kemtvättverksamhet på fastigheten Pilen 6, i de centrala delarna av Boden. Därefter, mellan 1978 och 1980, tog Norrbottens läns landsting (NLL) över verksamheten, och 1980 flyttade de verksamheten till en annan plats. Byggnaden och fastigheten köptes av Bodens kommun. Idag har bland annat PostNord verksamhet i byggnaden.

Mark och grundvatten vid den före detta kemtvätten är främst förorenade av det klorerade lösningsmedlet perkloretylen (PCE), som använts som tvättvätska i verksamheten mellan 1970 och 1980. Den vanligaste potentiella risken med PCE är att ångor från föroreningen kan tränga in i bostäder.

Komplex föroreningssituation

Perkloretylen innebär ofta komplexa föroreningssituationer och SGU har därför genomfört flera omgångar av undersökningar mellan 2008 och 2015 för att klarlägga hur det ser ut. Resultaten visar att PCE har spridit sig ytligt under byggnaden på Pilen 6, där kemtvätten låg, och även in på grannfastigheterna Pilen 5 och Pilen 2. Dessutom har föroreningen spridit sig ner till över 15 meters djup inom några delar av detta område.

Angränsande, potentiellt berörda bostäder har undersökts och det bedöms inte finnas några risker i dem. De kvarvarande hälsoriskerna är att PCE-ångor förekommer i källarplanet av den före detta kemtvätten. Därför finns det sedan länge en begränsning i hur länge PostNords personal får vistas där dagligen.

Minimera riskerna på lång sikt

PCE-föroreningar kan finnas kvar under mycket lång tid - närmare århundranden - och om någon i framtiden exempelvis borrar i det förorenade området kan det innebära att ångor tränger upp eller att föroreningen får en förnyad ytterligare spridning. Därför planerar SGU att genomföra åtgärder för att minimera framtida risker. På grund av att en stor del av föroreningen finns direkt under den tidigare kemtvättsbyggnaden måste byggnaden inledningsvis rivas.

För närvarande genomför SGU olika slags arbeten att komma fram till vilken eller vilka åtgärdsmetoder som är miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga att genomföra.

Läs rapporten Bodentvätten Pilen 6 (öppnas i nytt fönster).

Senast granskad 2021-01-13