Mariebergs sågverk

Mariebergs sågverk

Foto: SGU.

Mariebergs sågverk

En av Sveriges största dioxinsaneringar har avslutats vid Mariebergs sågverk i Kramfors kommun. SGU har varit huvudman för åtgärden som pågick under cirka ett års tid, hösten 2014 till hösten 2015. Totalt har 52 000 ton förorenade massor ersatts med nya massor och området är nu ofarligt att vistas i.

SGU konstaterar att arbetet har gått enligt planerna, trots att mängden massor som tagits bort ökat något, från uppskattningsvis 45 000 ton till 52 000 ton. Efterbehandlingen av sågverksområdet i Marieberg har åtgärdat riskerna så att området fortsatt kan användas som arbetsplats, sommarboende samt rekreationsområde.

I början av 2014 övertog SGU huvudmannaskapet för Mariebergs före detta sågverk på kommunens begäran. Sågverksområdet är beläget cirka sex kilometer norr om Kramfors tätort, längs östra stranden av Kramforsfjärden. Sågverksamheten bedrevs från 1860-talet fram till juli 1970. Föroreningarna som domineras av dioxin uppstod under de sista 30 åren, då virket behandlades med ett träskyddsmedel (Dowicide) mot blånadsmögel. Dioxiner är mycket giftiga och bryts ner väldigt långsamt, vilket gör dem högt prioriterade i miljöarbetet.

Den fördjupade riskbedömningen konstaterade att det fanns hälsorisker förknippade med att vistas i området på grund av höga dioxinhalter i jord. Det förekom även spridning av dioxiner till Kramforsfjärden och vidare till Östersjön. I fjärden och i havet kan dioxin ackumuleras i sediment och tas upp i fisk. Just fet fisk från Östersjön är en av de största exponeringskällorna för dioxin. Eftersom bakgrundsbelastning för dioxin är hög i Sverige, framförallt för barn, så är det viktigt att inte exponeras ytterligare, exempelvis från ett förorenat område.

De högsta halterna av dioxin fanns vid den gamla sågen och det tidigare torkhuset, men höga halter uppmättes även i spåntippen vid campingen och på den tidigare brädgården. Området var väl undersökt innan åtgärden påbörjades och de preliminära beräkningarna har i stort sätt visat sig hålla. På några få ställen, framförallt vid campingen, var det lite mer förorenat än förväntat så där behövdes det grävas lite djupare. Av den beräknade mängden 114 gram dioxin har cirka 108 gram tagits bort och det är nu ofarligt att vistas i området.

Den totala kostnaden för projektet blev 73 miljoner kronor, vilket är något mer än den beräknade kostnaden 70 miljoner eftersom mängden massor ökade. I maj 2016 planeras en invigning av området.

Dioxin och sågverk

Informationsbrev:

Marieberg 3, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Marieberg 2, 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Marieberg 1, 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)