Avslutade projekt - förorenade områden

Här finns information om några av de förorenade områden som SGU har genomfört undersökningar eller åtgärder vid och där projekten är avslutade.