I kartvisaren redovisas kopparhalterna i mg/kg i morän. Detta ger en uppfattning om de naturliga halterna av koppar i marken. I tillräcklig förstoringsgrad kan du även få fram halten för en enskild provpunkt.

Informationen kommer från SGUs markgeokemiska databas samt uppgifterna om kopparhalter i NSGs och SGABs geokemiska databas. (NSG = Nämnden för statens gruvegendom, SGAB = Sveriges Geologiska AB).

Gå direkt till kartvisaren