För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Illustration: SGU

Kart­generatorn

Med Kartgeneratorn kan du utan kostnad ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik.

Kartgeneratorn är till för att hjälpa dig att skapa en karta med  den specifika information du söker. Du kan själv styra vilket område som ska visas, i vilken skala och vilken geologisk information som ska presenteras. Sedan får du din karta levererad som pdf till din e-postadress.

Den teman som finns tillgängliga i nuläget är:

  • Berggrund
  • Jordarter
  • Geofysik
  • Geokemi
  • Grundvatten
  • Maringeologi
  • Strandnivå
  • Jorddjup

Så här beställer du en karta

I huvudfönstret visas en Sverigekarta, med ett förvalt område som en röd kvadrat. Du kan flytta kvadraten till det område du är intresserad av. Zoomning blir möjlig när tema och karta är valda.

Välj tema

Börja med att välja vilket tema du vill ha, till exempel berggrund, jordarter eller geofysik.

Välj karta

I kartfönstret visas var det finns information i det tema du har valt. För jord, berggrund och grundvatten är uppdelningen gjord efter karteringens detaljeringsgrad. För geokemi och geofysik styrs urvalet av vilka analysdata man vill ska visas.

Välj skala

För vissa produkter kan du välja mellan olika skalor (tänk på att skala 1:50 000 är mer detaljerad än 1:100 000).

Välj storlek

Du kan välja A1-, A3- eller A4-storlek, alla levereras som pdf-fil.

Markera önskat område i kartan

Sätt markören i centrum för den geografiska yta du är intresserad av och klicka. En röd rektangel visar det område som kommer att utgöra din karta. Området är anpassat efter ditt val av utskriftsstorlek. Du kan justera ditt val genom att klicka på en ny centrumpunkt. Du kan också använda någon av sökfunktionerna för att finna önskat område.

Klicka på Fortsätt

Du får då upp en översikt över de val du gjort. Blått fält markerar att val återstår att göra.

Fyll i e-postadress

Skriv din adress i fältet.

Klicka på Beställ karta

Leverans sker normalt inom två timmar men kan dröja längre om det kommer många beställningar samtidigt. Filen lagras i fem dagar på vår server och tas därefter bort av utrymmesskäl.

Kontakta SGUs kundtjänst