För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Jordlagerföljder, jordartsdata

Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor.

Informationen bygger på observationer i skärningar eller på resultat av borrningar/sonderingar. Positioneringsnoggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen.

Produktbeskrivning för Jordlagerföljder (nytt fönster)