För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Jorddjupsmodell

Jorddjupsmodellen ger en översiktlig bild av jordtäckets mäktighet.

Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bland annat yttäckande jordartsinformation använts.

Jorddjupet har stor betydelse inom en rad olika områden. Några exempel är planering av olika typer av byggan­de, infrastruktur och grundvattenskydd. I en sådan planering ingår bland annat att finna lämpliga tek­niska lösningar och kostnadsberäkningar beroende av jorddjupet. I många fall vill man undvika stora jorddjup, till exempel för att undvika höga kostnader i samband med borrning. I andra fall är stora jorddjup en fördel, exempelvis för att jordlagren har en stor magasinerande förmåga för grundvatten. Vidare är jorddjupsdata tillsammans med uppgift om jordart viktiga vid hydrolo­gisk modellering.

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta SGUs kundtjänst