Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Shape-format (nytt fönster)

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin, leverans i Tab-format (nytt fönster)