För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi, regional provtagning, geokemiska data

Inom Markgeokemi redovisas halter av olika grundämnen samt pH-värden i prover tagna i svensk morän, sediment och ytlig jord. Markgeokemisk information används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning.

Eftersom provtypen i normalfall avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de geokemiska resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet.

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning

Relaterade tjänster

Visningstjänster

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Markgeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional-v2

Produktbeskrivning för data i visningstjänst Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

Öppna data

Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas

Datamängden Markgeokemi, analysdata ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. 

Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark. Data kan användas inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, saneringsarbete, forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Data om markgeokemi, analysdata levereras i formatet CSV och JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras på tillgängliga grundämnen (element) i analysdata och dataformat. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda ned alla analysdata för ett givet grundämne (element)

Byt ut {elementnamn} mot förkortningen för det grundämne du söker samt ange format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/{elementnamn}?format={csv,json}

Ladda ned alla analysdata för alla grundämnen

CSV-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=csv

JSON-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=json

Ladda ned alla analysdata för pH

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/ph?format={csv,json}

Hämta underlag för urval av data

En lista med tillgängliga grundämnen (element) i analysdata får du genom länken nedan, välj om du vill ha data i CSV- eller JSON-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element?format={csv,json}

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla analysdata för bly i CSV-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/pb?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Kartvisare

Markgeokemi, geokemisk atlas över Sverige

Kartvisaren "Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige" visar fördelningen av 31 utvalda grundämnen (element) samt pH i morän för de 2 578 moränprov som legat till grund för publikationen "Geokemisk atlas över Sverige".

Gå direkt till kartvisaren Markgeokemi, geokemisk atlas över Sverige (nytt fönster).

Markgeokemi, regional provtagning

I kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning redovisas analysresultat för morän från följande analysmetoder: XRF, salpetersyralakning ICP-MS, kungsvattenlakning ICP-MS, kungsvattenlakning AAS, kungsvattenlakning ICP-AES, kungsvattenlakning AAS och ICP-AES (NSG-SGAB databas) samt pH. Flera analysmetoder kan ha använts på en och samma provplats.

Gå direkt till kartvisaren Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-21