För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljö­övervakning – grund­vattenkemi

Miljöövervakning – grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGUs grundvattennät. Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod. Informationen kan också användas för referensändamål eller för att ges ut i form av officiell statistik.

Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd, men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga.

Miljöövervakningsdata är uppdelat i ”stationer” för provtagningsplatser och ”analysdata” för de analyser som finns för den eller de stationer som valts.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av miljöövervakning grundvatten (pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder"). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner uppgifter om alla stationer i Uppsala län i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/stationer/03?format=json

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för Uppsala län i CSV-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)

 

Senast granskad 2019-11-08

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs licensvillkor för Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05