Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd, men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga.

Miljöövervakningsdata är uppdelat i ”stationer” för provtagningsplatser och ”analysdata” för de analyser som finns för den eller de stationer som valts.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av miljöövervakning grundvatten (pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på län (se lista på länskoder till höger) och leveransformat (csv eller json).

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla data för Uppsala län i CSV-format.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/lan/03?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)