Grundvattennivåer, tidsserier

Grundvattennivåer, tidsserier innehåller information från platser där grundvattennivån mäts sedan slutet av 1960-talet. Informationen kan användas för att studera de tidsmässiga variationerna i grundvattnets mängd och beskaffenhet i förhållande till topografin och klimatet. Den kan också användas för referensändamål, för att göra prognoser och resursberäkningar, och för miljöövervakning.

För närvarande mäts grundvattennivåerna inom cirka 250 områden i sammanlagt fler än 580 observationsrör. Mätningar utförs automatiskt sex gånger per dygn. Med hjälp av grundvattennätet studeras tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Grundvattennivåer tidsserier (nytt fönster)

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder"). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/{stations-id}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla nivådata för Uppsala län i CSV-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla nivådata för stations-ID 1_4 i JSON-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/1_4?format=json

Senast granskad 2021-02-03

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05