För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas, öppna data

Datamängden Markgeokemi, analysdata ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän.

Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark. Data kan användas inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, saneringsarbete, forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Data om markgeokemi, analysdata levereras i formatet CSV och JSON under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras på tillgängliga grundämnen (element) i analysdata och dataformat. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda ned alla analysdata för ett givet grundämne (element)

Byt ut {elementnamn} mot förkortningen för det grundämne du söker samt ange format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/{elementnamn}?format={csv,json}

Ladda ned alla analysdata för alla grundämnen

CSV-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=csv

JSON-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=json

Ladda ned alla analysdata för pH

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/ph?format={csv,json}

Hämta underlag för urval av data

En lista med tillgängliga grundämnen (element) i analysdata får du genom länken nedan, välj om du vill ha data i CSV- eller JSON-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element?format={csv,json}

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla analysdata för bly i CSV-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/pb?format=csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Markgeokemi, analysdata (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)