Varje svaghetszon beskrivs av olika parametrar, varav en är konfidens, det vill säga hur säker bedömningen är. I zoner med hög konfidens har det gjorts kopplingar till olika observationer, objekt eller referenser. Till dessa zoner finns även information om hur zonen lutar (stupning) och vilken uppskattad bredd den har. För 3D-visualisering är även zonens riktning (strykning) angiven för att veta åt vilket håll zonen lutar åt enligt högerhandsregeln.  

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Beskrivning av Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

Ladda hem data som GeoPackage

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/berg/svaghetszoner/svaghetszoner.gpkg

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)