För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata

SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige är en harmoniserad version av SGU:s öppna data produkt Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mark.

SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige är en harmoniserad version av SGU:s öppna data produkt Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mark.

Datamängden innehåller information om olika grundämnen i morän i. Provtagning har skett i första hand i anslutning till befintligt vägnät med en provtäthet av 1 prov per 150 km2. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med masspektrometer, ICP-MS.

Metadata (länk till information på Geodataportalen, nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Adress till Atomflöde för nedladdning av datamängden:
https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SO_SGU_SoilDerivedObject_Atlas.xml

Senast granskad 2020-05-14