Datamängden är framtagen och harmoniserad enligt specifikationer i EU-projekten Minerals4EU och ProSUM och innehåller information om mineralfyndigheter, gruvor, gruvavfall och produktionsuppgifter.

Datamängden baseras på SGUs produkt Mineralresurser (punktuppgifter om mineral och bergartsförekomster) samt kompletterande sammanställningar av bland annat metallhalter och tonnage för större fält av mineralfyndigheter (baserat på Sveriges bidrag till "Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)" − Fennoskandiska fyndighetsdatabasen).

Metadata (länk till information på Geodataportalen - öppnas i nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/MR-Mineralresurser

Adress till WFS-tjänsten
https://resource.sgu.se/m4eu/services/m4eu?service=WFS&request=GetCapabilities